Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, BINNEBERG 11:1 BINNEBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Binnebergs kyrka  negnr 02-131-07.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BINNEBERGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BINNEBERG 11:1

10/4/02 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Binnebergs kyrka utgör, tillsammans med närbeläget tingshus, gästgiveri och länsmansgård, ett historiskt bygdecentrum. Kyrka och omgivande byggnader har ett högt och markerat läge på en ås.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården inramas av stenmur. I anläggningen ingår grusgång och smidesgrindar med putsade stenstolpar.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Den lilla kyrkan i Binneberg uppfördes under tidig medeltid och tillbyggdes med ett tresidigt kor samt sakristia 1733. På 1790-talet tillkom ett lanterninförsett, för trakten typiskt, gaveltorn av trä, ridande på långhuset. I långhuset är medeltida murar bevarad...

Läs mer i eget fönster

Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum,
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Inga Kajsa Christensson, Skara Stift