Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Emmaboda kn, VISSEFJÄRDA KYRKA 1:2 VISSEFJÄRDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vissefjärda kyrkogård1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISSEFJÄRDA KYRKA (akt.)
Kalmar
Emmaboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VISSEFJÄRDA KYRKA 1:2

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Gamla kyrkogården
Gamla kyrkogården har idag karaktären av en park. En viktig del av platsen är ingången till
kyrkogården i öster och den gång som går norr om kyrkan vidare västrut genom den nya
kyrkogården. Här gick tidigare landsvägen förbi kyrkan. Denna linje markerar gränsen för den
allra äldsta kyrkogårdens utsträckning i norr och blir därmed en viktig länk till kyrkogårdens
utvecklingshistoria. De gravvårdar som finns utspridda ger platsen ytterligare dignitet.
Samtliga gravvårdar har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin utformning, material, ålder
eller personhistoria. Att flertalet av vårdarna står på sina urspru...

Läs mer i eget fönster

Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum, med representanter för Växjö och Linköpings stift, samt länsstyrelserna och länsmuseerna i Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län.