Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skara kn, KLOSTRET 31:1 M.FL. VARNHEMS KLOSTERKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0105435

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VARNHEMS KLOSTERKYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KLOSTRET 31:1

KLOSTRET 16:8

10/14/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Varnhems klosterkyrka, vid Billingens västra fot, är belägen ca en kilometer söder om ruinen av Skarke församlingskyrka. Kyrkan utgör, tillsammans med bland annat en före detta skola, café, klostermuseum och Ryttaregården en mindre kyrkomiljö öster om Varnhems före detta stationssamhälle. Sydöst om kyrkogården finns ruinerna av en gårdskyrka från ca 1100.

KYRKOANLÄGGNINGEN -Kyrkogården, med anor från 1500-talet, inramas mot norr, väster och öster av en kalkstensmur. Huvudingången utgörs av en stiglucka från 1600-talet, försedd med smidesgrind från 1866. Övriga ingångar består av smidesgrindar. Kyrkogården, som på 19...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift