Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skara kn, SYNNERBY 9:1 SYNNERBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sunnerby, anl.bild negnr 03-278-06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SYNNERBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SYNNERBY 9:1

4/12/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Synnerby kyrka har ett öppet och framträdande läge i odlingslandskapet. Kyrkan utgör, tillsammans med prästgård, församlingshem, två skolbyggnader, församlingshem samt kyrkstall, en kyrkomiljö på medeltida kyrkplats.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården inramas av en jämn, kallmurad stenmur av kvadersten och av en trädrad. Ingångarna utgörs av smidesgrindar mellan stenstolpar. Väster om kyrkan finns en stor tumba med inskriptioner från 1750 och en runsten. De nyare gravvårdarna i norr indelas genom häckar i kvarter.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Synnerby kyrka uppfördes 1905 -1907 efter ritningar av Hj...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift