Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Orust kn, MORLANDA 3:2 MORLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2660-4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MORLANDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Orust

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MORLANDA 3:2

10/10/05 Karaktäristik och bedömning

MORLANDA KYRKA är sannolikt uppförd på 1100- eller 1200-talet, senare ombyggd.

KYRKAN, väl synlig i det omgivande landskapet, bildar tillsammans med omgivande kyrkogård och intilliggande byggnader en samlad miljö med stora kulturhistoriska kvalitéer, som dessutom är en viktig del i en kulturmiljö av riksintresse.

Den del av KYRKOGÅRDEN som ligger närmast söder om kyrkan är av medeltida ursprung, övriga delar av kyrkogårdens äldre del fick nuvarande form vid sekelskiftet 1900. Kyrkan med intilliggande församlingshem, gravkapell, ekonomibyggnad samt äldre kyrkstall utgör en väl samlad kyrkomiljö med en väl framträdande plats i det ...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län