Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Orust kn, MOLLÖSUND 5:224 MOLLÖSUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND900327/027

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MOLLÖSUNDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Orust

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

MOLLÖSUND 5:224

11/21/05 Karaktäristik och bedömning

MOLLÖSUNDS KYRKA uppfördes 1866 på en kyrkplats med kontinuitet sedan 1500-talet. Kyrkans föregångare var en av de tidigaste av de kapell och kyrkor som uppförts i den bohuslänska kustbebyggelsen, på grund av de långa avstånden till den egentliga sockenkyrkan. Kyrkan och kyrkogården utgör en viktig beståndsdel i den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön i Mollösund, vilken utgör område av riksintresse för kulturmiljövården.

KYRKOGÅRDEN från 1500-talet ligger i nordliga delen av samhället, och på denna låg den gamla kyrkan. 1866 års kyrka förlades av utrymmesskäl strax utanför kyrkogården, och kyrka och kyrkogård flankerar nu...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län