Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, SVARTEBORG 2:1 SVARTEBORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3120-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVARTEBORGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

SVARTEBORG 2:1

10/17/05 Karaktäristik och bedömning

SVARTEBORGS KYRKA är av medeltida ursprung, troligen uppförd på 1100-talet. Kyrkogårdens äldsta delar bör ha lika lång kontinuitet.

Kyrkplatsen ligger i ett av Bohusläns mest markant höjdlägen, och kyrkan är mycket väl synlig i det omgivande landskapet. Den ligger i anslutning till bybebyggelsen i Svarteborg, och som också utgör en utvald kulturmiljö i kommunens kulturmiljövårdsprogram. KYRKOGÅRDEN närmast kyrkan har en tydlig 1800- och tidig 1900-talsprägel, med murar och stödmurar och med uppvuxna lövträd intill, grindar och stentrappor.


ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkomiljön:

- Karaktären hos den...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län