Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, PRÄSTBOL 1:2 SANNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3123-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANNE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PRÄSTBOL 1:2

10/17/05 Karaktäristik och bedömning

SANNE KYRKA uppfördes 1847 på en kyrkplats med kontinuitet sedan medeltiden. Den tidigare kyrkan låg omedelbart söder om den nuvarande.

Kyrkan ligger i ett markant höjdläge ovanför Sannesjön, men senare års igenväxning i slänten väster utanför kyrkogården gör att kyrkplatsen idag är skymd från omgivningarna. KYRKOGÅRDENS murar, grindar och uppvuxna lövträd är värdefulla för kyrkomiljöns karaktär. Kyrkstallarna är också viktiga för miljön.

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län