Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, KROKSTAD 1:2 KROKSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3122-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KROKSTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KROKSTAD 1:2

4/14/05 Karaktäristik och bedömning

KROKSTADS KYRKA uppfördes 1863 omedelbart intill sin medeltida föregångare.

Kyrkan är belägen på en höjd med ett framträdande läge i odlingslandskapet. Kyrkan och kyrkogården bildar tillsammans med den intilliggande prästgården samt de bevarade äldre ekonomibyggnaderna (källarvind/bårhus, bårhus, kyrkstallar, uthus, cykelskjul) en värdefull kyrkomiljö. Väster om kyrkan ligger också en forntida gravhög. KYRKOGÅRDENS murar, grindar och uppvuxna lövträd kring den äldre delen är värdefulla för kyrkomiljöns karaktär.


ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkomiljön:

- De äldre ekonomibyggnaderna vid kyrkogården.

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Ingemar Birgersson, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län