Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, HÅBY 7:1 HÅBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2681-6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÅBY 7:1

6/9/05 Karaktäristik och bedömning

HÅBY KYRKA är sannolikt uppförd på 1100-talet. Den byggdes om i sin östra del till nuvarande form 1731, och ett torn byggdes 1869. Sakristia 1939.

Kyrkan och kyrkplatsen ligger på krönet av en mindre åsrygg i det kuperade landskapet, och har också ett karaktäristiskt läge omedelbart invid allfarvägen. KYRKOGÅRDENS murar, grindar och uppvuxna lövträd är värdefulla för kyrkomiljöns karaktär.Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Ingemar Birgersson, Göteborgs stift; Thomas Engel, Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län