Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, FOSS 18:1 M.FL. FOSS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2680-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FOSS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

FOSS 18:1

FOSS 18:2

4/14/05 Karaktäristik och bedömning

FOSS KYRKA är av medeltida ursprung, troligen från 1100-talet. Kyrkogårdens äldsta delar har medeltida ursprung. Omedelbart söder om kyrkan ligger den s k tingshögen, som var platsen för tingen i Foss lagsaga från medeltid och fram till 1600-talet. Strax öster om kyrkan låg tidigare Foss bybebyggelse, som under senare tid blivit ersatt med modernare bostadsbebyggelse. Kyrkan är uppförd på toppen av en höjdrygg och med sin tydliga och höga placering utgör den ett viktigt blickfång i det omgivande landskapet och bebyggelsen.

KYRKOGÅRDEN med flera utvidgningar utbreder sig idag främst nordöst om kyrkan, och förutom den äldre delens mu...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Ingemar Birgersson, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län