Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mariestad kn, HASSLE 6:1 M.FL. HASSLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hassle kyrka, kyrkogård och minnessten. Negnr 04-279-21.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HASSLE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mariestad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

HASSLE 6:1

NOLHASSLE 4:6

4/12/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN -Hassle kyrka har ett öppet läge på en rullstensås i Nolhassles kyrkby, strax norr om Hasslerörs stationssamhälle. Till kyrkbyn hör den före detta prästgården, ett arrendatorsboställe och ytterligare några gårdar. Den medeltida kyrkplatsen ligger i en vägkorsning.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den ovala kyrkogården inramas på tre sidor av en trädrad och en kallmur av tuktad natursten. Ingångarna utgörs av smidesgrindar med stenstolpar. Grusgångar leder från grindarna mot kyrkan. Nordöst om kyrkan finns ett bårhus, troligen från tidigt 1900-tal. Kyrkogården indelas i kvarter och enstaka vårdar omges av stenram eller järnstaket. Nor...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift