Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lysekil kn, LÖNNDAL 1:246 GRUNDSUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2658-001.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRUNDSUNDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lysekil

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÖNNDAL 1:246

5/12/05 Karaktäristik och bedömning

GRUNDSUNDS KYRKA uppfördes 1799 på ny kyrkplats. Den representerar 1700-talets skede av kapell och kyrkor uppförda i den bohuslänska kustbebyggelsen på grund av de långa avstånden till den egentliga sockenkyrkan.

Kyrkan ligger väl synlig i centrala Grundsund och en viktigt del av bebyggelsebilden. KYRKOGÅRDEN har en öppen karaktär, och viktig för miljön är inhägnaden i norr med kätting mellan stenstolpar.


ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkomiljön:

- Kyrkogårdens norra avgränsning med kätting och stenstolpar, liksom kyrkogårdens grindar.

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Thomas Engel, Tomas M Larsson, Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län