Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, SKALUNDA 9:1 SKALUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND900419/005

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKALUNDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SKALUNDA 9:1

1/19/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Skalunda kyrka har ett framträdande läge på Rådaåsen i Kållands odlingslandskap nära Vänern. Kyrkan ingår i en mindre bymiljö. Flera fornlämningar i kyrkans närhet, bland annat Västsveriges största järnåldershög, visar på en mycket lång kontinuitet.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges av kallmurad stenmur och av en trädrad. Sydväst om kyrkan ligger en klockstapel. I anläggningen ingår även grusgångar, smidesgrindar, åtta stenkors från 1600- eller 1700-talet och två runstenar. På kyrkogården ligger en avplanad gravhög.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Skalunda tornlösa kyrka är uppförd av finhuggna, o...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift