Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, KEDUM 6:1 NORRA KEDUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

N Kedum anläggn. negnr 03-142-16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRA KEDUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KEDUM 6:1

10/8/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Norra Kedums kyrka ligger i en samlad by Kållands odlingslandskap.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården inramas av en stenmur och av en rad med äldre träd. I anläggningen ingår en ekonomibyggnad med skiffertak från 1930, smidesgrindar med stenstolpar och grusgångar. Här finns även ett antal äldre gravvårdar, såsom ett tiotal stenkors och två stenar med reliefänglar från 1600-1700-talet, två tumbor och några vårdar med stenram.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Norra Kedums tidigmedeltida kyrka förlängdes och breddades i öster 1697. Tornet och sakristian ritades av Axel Forssén och uppfördes i historiserande s...

Läs mer i eget fönster

Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift