Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, FRIEL 27:1 FRIELS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Friels kyrka anl negnr 03-156-07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRIELS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRIEL 27:1

9/7/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Friels kyrka utgör, tillsammans med bland annat en omgivande gårdar och en före detta skola, en samlad kyrkomiljö. Förhistoriska lämningar strax söder om kyrkan visar på en lång kontinuitet.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Friels äldre kyrkogård utvidgades i öster 1991. Kyrkogården inramas av en kallmurad stenmur och den äldre delen även av en stenmur. Anläggningen innehåller även smidesgrindar med stenstolpar och grusgångar. Utmed kyrkgårdsmuren finns ett rest kors och 13 gravstenar från 1600- och 1700-talen, vissa med reliefer.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkans nuvarande, vitputsade långhus och smalare ...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ann-Katrin Larsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift