Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, HÖGEN 2 YTTERBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

809-3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YTTERBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

HÖGEN 2

10/20/05 Karaktäristik och bedömning

YTTERBY KYRKA uppfördes 1870 på en ny kyrkplats, några hundra meter från sin medeltida föregångare.

KYRKOGÅRDEN är något yngre än kyrkan (1882) och har med sin utvidgning från 1917 mycket prägeln av tidig 1900-talskyrkogård, med omgivande stenmur, grindar och planterade lövträd, vilka är viktiga för dess karaktär. Kullen som kyrkan ligger på har en tydlig parkkaraktär, med höga uppvuxna lövträd. Med åren har Ytterby stationssamhälle vuxit upp runt om, och kyrkplatsen ligger idag i tätortsmiljö. Karaktären av sockencentrum finns i viss mån ändå kvar, bl a genom den intilliggande skolan.

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län