Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, TORSBY 13:1 TORSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

779-10.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORSBY 13:1

10/20/05 Karaktäristik och bedömning

TORSBY KYRKA uppfördes 1851 på samma plats som sin medeltida föregångare.

Kyrkan med den intilliggande prästgården från 1802-03, samt ekonomibyggnader, bildar en samlad kyrkomiljö med kulturhistoriska värden. KYRKOGÅRDENS äldre delar omgärdas av en sammanhängande mur, med grinstolpar och höga uppvuxna lövträd. Höga och halvhöga gravvårdar och gravplatser med ramar skapar karaktär åt kvarteren närmast kyrkan.


Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län