Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, TYFTER 1:7 ROMELANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

760-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROMELANDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TYFTER 1:7

10/17/05 Karaktäristik och bedömning

ROMELANDA KYRKA är av medeltida ursprung, troligen uppförd på 1100-talet. Kyrkogårdens äldsta delar, närmast söder om kyrkan, bör ha lika lång kontinuitet. I kyrkans sydvästra hörn finns vad som kan vara en medeltida gravhäll inmurad. Kyrkan är uppförd på toppen av en höjdrygg, men kyrkans höga placering framgår inte riktigt idag eftersom den delvis är skymd av vegetation.

KYRKOGÅRDSMILJÖN har en äldre karaktär närmare kyrkan, och en modernare längre bort i den nordvästliga utvidgningen. Murar och nivåskillnader från 1885, 1911 och 1932 inramar delar av kyrkogården med en i huvudsak traditionell karaktär, med uppvuxna lövträd, ste...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län