Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hjo kn, KORSBERGA 3:1 M.FL. KORSBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 03/232:04

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KORSBERGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Hjo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KORSBERGA 3:1

KORSBERGA 1:24

3/30/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Korsberga kyrka ligger på en gruskulle mellan Kåkindslätten och Hökensås. Nedanför kullen är komministerbostället, gården Stommen och en ny kyrkogård med bårhus och församlingshem. Dagens samhälle ligger kring den nu nedlagda järnvägen i norr.
KYRKOANLÄGGNINGEN - En träkyrka har funnits på platsen sedan medeltid. Kyrkogården begränsas av stödmurar längs kullens sidor. I dessa är tre öppningar från 1841 med grindstolpar och smidesgrindar. Kyrkogården har 1800-talskaraktär och genomlöps av ett antal raka grusgångar som inramar gravkvarter. Flera gravar har stenramar eller järnkedjor. I söder är en inklädd klockstapel fr...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift
Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län