Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hjo kn, KAPLANEN 7 HJO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND900411/012

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Hjo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

KAPLANEN 7

3/30/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Hjo kyrka ligger vid den norra sidan av Stora torget. Kring kyrkan är en park som utgörs av föregående medeltida kyrkogård. Stadsbilden präglas av låg trähusbebyggelse från 1800-talet, vilken är klassad som riksintresse samt omfattas av KML:s andra kapitel.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkoparken omges av en låg, sentida kalkstensmur och har glest stående lövträd av varierande åldrar. Från de enkla muröppningarna löper grusgångar till kyrkoportarna. I kyrkoparkens västra del är några enstaka gravvårdar från 1700-talet.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Den gustavianska salkyrkan är uppförd år 1799 av byggmästare Jo...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift
Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län