Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hjo kn, FRIDENE 16:1 M.FL. FRIDENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 03/234:16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRIDENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Hjo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRIDENE 16:1

FRIDENE 1:14

3/30/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Fridene kyrka ligger invid en krök av Tidan. Terrängen är öppen med växtlighet kring bebyggelse och å. Sydväst om kyrkan är en viss gårdsbebyggelse med gården Stommens bevarade exteriör från sent 1800-tal.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den gamla delen av kyrkogården inramas av gamla askar och genomkorsas av rätvinkliga grusgångar som omger små gravkvarter med gräsytor. Kyrkogården har 1800-talskaraktär och flera stenramsgravar. I norr är en utvidgning från mitten av 1900-talet med ett bårhus ritat av Adolf Niklasson.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Dagens salkyrka är till stor del en gustaviansk skapelse från 180...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift
Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län