Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, REMMENE KYRKA 2:1 REMMENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_010:12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
REMMENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

REMMENE KYRKA 2:1

10/15/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Remmene kyrka omges av ett jordbrukslandskap med glest liggande gårdar. Strax intill södra kyrkomuren står ett välbevarat kyrkstall från 1916 med avträde. Förutom sitt miljöskapande värde representerar byggnaden en ofta riven byggnadskategori som vittnar om tiden före bil och vattenklosett.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkplatsen är medeltida men idag minner inget direkt om dess anor eller den medeltida kyrkans existens. Vid sakristians dörr står en runsten som låg i den gamla kyrkans vapenhusgolv. Kyrkogården har en 1800-talskaraktär med stenmurar, trädkrans troligen samtida med kyrkan, smidesgrindar och grusgångar men ingen...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift