Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HAGA 715:15 HAGAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05 17 09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAGAKYRKAN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

HAGA 715:15

5/11/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING

HAGAKYRKAN uppfördes åren 1856- 59 efter ritningar av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd. Kyrkomiljön markerar gränsen mellan den gamla arbetarstadsdelen Haga och Vasastaden med sina mer påkostade hus. Omkring kyrkan finns en anlagd park som har en öppen karaktär med planteringar och några äldre träd.

KYRKOBYGGNADEN blev den engelskinspirerade nygotiska kyrkoarkitekturens genombrott i Sverige. Byggnadskroppen är utformad som en treskeppig basilika med västtorn, tvärskepp med utbyggda vapenhus och ett smalare tresidigt kor i öster. De gula tegelmurarna genombryts av spetsbågiga portal- ...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson, Göteborgs stift; Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Anette Lindgren, Mona Lorentzson och Karin Nordström, Göteborgs Stadsmuseum