Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HOVÅS 3:314 ASKIMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KISW 05-2001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASKIMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

HOVÅS 3:314

6/9/06 Karaktäristik och bedömning

ASKIMS KYRKA ligger på en liten ås med nord-sydlig sträckning omgiven av en kyrkogård.
Kyrkogårdens murar, smidesgrindar, terrasseringar och uppvuxna lövträd är väsentliga för anläggningens karaktär. Bisättningsrummet är tidstypiskt (1950) och tydligt anpassat till kyrkan.

KYRKAN invigdes 1879 på ny kyrkplats, sannolikt efter ritningar av Ludwig Hedin. Den ersatte en äldre medeltida kyrka i socknen. EXTERIÖREN är utformad i en enkel nygotik med inslag av nyklassicistiska stilelement. Dess främsta karaktärsdrag är kopplade till materialval, d.v.s. spritputs, skiffer, natursten och tegel, samt historiserande stilelement såsom den ...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson, Göteborgs stift; Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Anette Lindgren, Mona Lorentzson och Karin Nordström, Göteborgs Stadsmuseum