Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, VÄSTERPLANA 26:1 VÄSTERPLANA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västerplana k:ogård, anl. gravsten negnr 03-194-07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERPLANA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VÄSTERPLANA 26:1

9/19/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Västerplana kyrka är belägen i odlingslandskapet på Kinnekulles västra sluttning. Kyrkan utgör, tillsammans med närliggande gårdar, en välbevarad kyrkomiljö.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den lilla kyrkogården inramas av en jämn, kallmurad stenmur och av en trädrad. Kyrkogårdens gångar är grusade. Huvudingången i söder utgörs av en stiglucka från 1600-talet, renoverad 1951. I stigluckan samt mot väster hänger en smidesgrind. Dessutom innehåller anläggningen bland annat romanska gravmonument, fyra tumbor, två 1600-talsvårdar och en "allmosesten" med inskriptioner
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Av den tidigmedelt...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift