Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, OVA KYRKA 3:1 OVA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND900421/059

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OVA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

OVA KYRKA 3:1

9/19/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Ova kyrka är belägen i en svag sluttning mot Mariedalsån, omgiven av odlingsbygd och i närheten av ett före detta tegelbruk. Tillsammans med närbelägna Mariedals slott, uppfört 1666 genom Magnus Gabriel de la Gardie, utgör kyrkan en kyrko- godsmiljö från 1600-1700-talet.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges dels av en stenmur och dels av häckar och dessutom av en trädrad. Kyrkogården är genom grusgångar och häckar indelad i tydliga kvarter med företrädesvis sena 1800-talsvårdar av varierande utformning. Många vårdar omges av grus och stenramar eller gjutjärnsstaket. Här finns även en gravtumba. Kyrkogården utvidgade...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift