Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, KLEVA 30:1 KINNE-KLEVA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kinne-Kleva kyrka, anläggn. negnr 03-215-15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KINNE-KLEVA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KLEVA 30:1

9/19/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Kinne-Kleva kyrka på Kinnekulle är uppförd på ny kyrkplats, gemensam för Sil och Kinne-Kleva. Kyrkan är högt belägen i en mindre kyrkby med bland annat en före detta prästgård och två skolbyggnader.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den stora, terrasserade kyrkogården omges av en stenmur och av en trädrad. Ingångarna utgörs av smidesgrindar med stenstolpar. Kyrkogården är genom grusgångar och låga häckar indelad i tydliga kvarter med företrädesvis sena 1800-talsvårdar av varierande utformning. Många vårdar omges av grus och stenramar eller gjutjärnsstaket. Utmed västra kyrkogårdsmuren står lutat ett stenkors, två gravhällar och sex...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift