Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, KESTAD 29:1 KESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kestad kyrka anl. negnr 03-186-13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KESTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KESTAD 29:1

4/22/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Kestads kyrka ligger i ett vägskäl på Kinnekulles östra sluttning och utgör, tillsammans med närliggande gårdar, en mindre kyrkomiljö. Kyrkans historia speglar de sockensammanslagningar som kännetecknar 1800-talets senare del.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den ovala kyrkogården omges av en kallmur av tuktade stenar och av en trädrad. Ingångarna utgörs av smidesgrindar mellan stenstolpar. Anläggningen innehåller även grusgångar och enstaka 1600-1700-talsgravar, bland annat två stenkors med reliefer. Öster om kyrkan ligger en ekonomibyggnad, troligen uppförd 1915.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Av den tidigmedeltid...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ann-Katrin Larsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift