Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, SANKT ILIAN 10:73 VÅRFRUKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Vårfrukyrkan gravar.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÅRFRUKYRKAN (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SANKT ILIAN 10:73

4/14/04 Karaktäristik och bedömning

Vårfrukyrkan har ett dominerande läge på Enköpingsåsen och som fondmotiv till den centrala Kyrkogatan är den ofta påtaglig i stadsbilden. Kyrkogården hör till Upplands allra mest intressant ur kulturhistorisk synpunkt. Detta eftersom den domineras av grusgravar med stenramar och klassicistiskt formgivna gravvårdar i huvudsak från 1900-talets första hälft.

De blottlagda murverken illustrerar förändringar i kyrkans bebyggelsehistoria. Samtidigt kan sägas att de står i stark stilmässig kontrast till kyrkans i övrigt nyklassicistiska exteriör som främst kommer till uttryck i takformerna och tornet över korsmitten. Interiören präglas...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Johan Dellbeck
Ansvarig för kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Johan Dellbeck
Rapportsammanställning: Johan Dellbeck
Upplandsmuseet