Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, TILLINGE 3:1 TILLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0112307

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TILLINGE KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TILLINGE 3:1

4/16/03 Karaktäristik och bedömning

Tillinge kyrka har en mycket välbevarad 1700-talsprägel både invändigt och utvändigt. De stora ombyggnadsarbeten på 1760-talet innebar en genomgripande ombyggnad av den ursprungligen tidigmedeltida kyrkan. Invändigt har det stora breda kyrkorummet en ljus och luftig karaktär. Predikstolen och altaruppsatsen utgör inredningens höjdpunkter.

Kyrkogården har delvis bevarat en ålderdomlig prägel vilket bäst kommer till uttryck i ett område väster om kyrkan som helt och hållet upptas av äldre grusgravar med stenramar och stora gravstenar.

Inventerare: Johan Dellbeck.
Ansvarig för kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Johan Dellbeck
Rapportsammanställning: Johan Dellbeck
Upplandsmuseet