Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, LÅNGTORA 14:1 LÅNGTORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Långtora kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÅNGTORA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LÅNGTORA 14:1

1/28/03 Karaktäristik och bedömning

Långtora kyrkogård är typisk för de små kyrkogårdar som finns vid kyrkorna i trakten. Den speglar väl utvecklingen inom gravkulturen under det senaste seklet. Klockstapeln på kyrkogårdens västra del har bevarat sin ursprungliga 1700-talsutformning.

Kyrkan är också den ett typiskt exempel på de mindre medeltida landsortskyrkor som finns i denna del av Uppland. Den har exteriört bevarat sin senmedeltida utformning med undantag för sakristian som är tillbyggd på 1950-talet, om än på platsen för en medeltida föregångare.

Inventerare: Johan Dellbeck, Agnetha Pettersson
Ansvar för kulturhistorisk karakterisering och bedömning: Johan Dellbeck
Rapportsammanställning: Johan Dellbeck
Upplandsmuseet