Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, KUNGSHUSBY 12:1 KUNGS-HUSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kungs-Husby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUNGS-HUSBY KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KUNGSHUSBY 12:1

10/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kungs-Husby kyrka har bevarat sin medeltida form med undantag för en förlängning av långhuset åt väster med en valvtravé. Tillbyggnaden har dock samma utformning som det medeltida långhuset vilket gör att kyrkan i sin helhet har ett medeltida utseende. Interiören är intressant i två avseenden. De medeltida målningarna togs fram och restaurerades 1860 av konstnären Johan Zacharias Blackstadius. Målningarna betraktades som antikvariska fynd och visade sig bli viktiga bidrag till den svenska konsthistorien då de medverkade till det sena 1800-talets ökade intresse för det medeltida kyrkomåleriet. 1959 restaurerades interiören efter ett ...

Läs mer i eget fönster

Upplandsmuseet