Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, HJÄLSTA 10:1 HJÄLSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hjälsta kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJÄLSTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HJÄLSTA 10:1

1/24/03 Karaktäristik och bedömning

Kyrkobyggnaden har i sin helhet en välbevarad medeltida karaktär både in- och utvändigt. Den fasta inredningen präglas dock i hög grad av 1950-talets restaurering.

Kyrkogården har en karaktär och utformning typisk för mindre kyrkogårdar på landsbygden. Den bär spår av de förändringar som ägt rum sedan kyrkogårdsutvidgningen 1854. Här finns en varierande uppsättning gravtyper från det sena 1800-talet och framåt.

Klockstapeln har bevarat sin ursprungliga utormning från 1700-talet.

inventerad av Johan Dellbeck, ansvarig för kulturhistorisk bedömning: Johan Dellbeck Upplandsmuseet