Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, GÖTENE 8:1 M.FL. GÖTENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Götene kyrka, anl.bild, negnr 03-213-04

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KLOCKARBOLET 2

KLOCKARBOLET 1

GÖTENE 8:1

4/22/05 Tillmäts ej särskilt kulturhistoriskt värde

KYRKOMILJÖN - Götene kyrka öster om Kinnekulle ligger i utkanten av Götene tätort, invid skola och prästgård .
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges av en trädrad och en häck med ingångar i form av smidesgrindar mellan stenstolpar. Den indelas i kvarter genom ett system av häckar och grusgångar. Nordöst om kyrkan, på den del av kyrkogården som tillfogades 1947, står ett stenaltare med träkors. På kyrkogården står även en öppen klockstapel från 1961 och ett nedgrävt bårhus. På den gräsbevuxna kullen över bårhuset ligger två liljestenar och tre gravhällar. Bland övriga gravvårdar finns sju stenkors från 1600- eller 1700-tal samt ...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ann-Katrin Larsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift