Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, BROBY 11:1 BROBY KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Broby kapell, anl.bild. negnr 03-197-15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BROBY KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

BROBY 11:1

4/22/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Broby kapell är beläget på en svag förhöjning i uppodlat slättlandskap. Kapellet utgör, tillsammans med närliggande före detta skola, gårdar och före detta kvarn, rester av en kyrkomiljö invid Mariedalsån. Kyrkplatsen är medeltida.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges av en trädrad samt av en kallmurad stenmur i norr och öster och av en tujahäck i väster och söder. Ingångarna utgörs av smidesgrindar med stenstolpar. De fåtaliga gravvårdarna, häribland tre stenkors, är huvudsakligen placerade utmed grusgångar och inhägnader. Öster om kapellet markerar kalkstenar på marken streckningen för Broby medeltidskyrka. På en ...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ann-Katrin Larsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift