Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gullspång kn, HOVA 65:1 HOVA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hova kyrka. Negnr 04-345-13.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOVA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Gullspång

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HOVA 65:1

9/13/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - KYRKOMILJÖN - Hova kyrka har ett öppet läge vid en äldre färdled, som sammanfaller med nuvarande Europaväg 20. Kyrkan och den byggnadsminnesförklarade prästgården från 1700-talet är belägna i utkanten av stationssamhället Hova. Någon kilometer söder om kyrkan ligger Hova begravningsplats.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges av en stenmur, trädrader samt bitvis av en häck. Ingångarna utgörs av muröppningar med kalkstenstrappor samt i norr av en smidesgrind. Förutom två resta stenar, möjligen medeltida, saknas gravvårdar, men i kyrkogårdens södra del finns en minneslund. Norr om kyrkan finns ett sockenmagasin, trolige...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ann-Katrin Larsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Inga Kajsa Christensson, Skara stift