Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, LIDENS-BYN 1:46 LIDENS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4157-36.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LIDENS GAMLA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

LIDENS-BYN 1:46

12/31/05 Karaktäristik och bedömning

Lidens gamla medeltida kyrka ligger slående vackert i lanskapet. Lämnad som ödekyrka 1858. Salskyrkan karaktäriseras exteriört av sin medeltida form med sluten murmassa och högt sadeltak samt av 1700-talets utvidgade fönsterhål. Men också delvis som en skapelse av engagerade mäns uppfattning om en historisk kvarleva genom restaureringarna under 1910- och det fortsatta 1920-talet. Den är då också ett starkt uttryck för 1910-talets restaureringsideologier bl.a. med sina frilagda stenmurar.

Även interiört karaktäriserad av sin slutna murmassa, men framför allt av sin historicerade uppenbarelse, en 1900-talsskapelse, förutom enstaka...

Läs mer i eget fönster

Anders Stjernberg, ADL Creativa AB. 2004-2005.