Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, GÖTA 3:1 SANKT ANSGARS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_006.3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT ANSGARS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

GÖTA 3:1

3/6/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - S:t Ansgars griftegård anlades efter att ett förbud mot begravningsplatser inne i staden stiftats 1815. Den ligger på en platå i anslutning till centrum mellan trafikleder och stadsparken.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Griftegården var stadens första fristående begravningsplats och anlades i etapper mellan 1815 och 1887. Stenmurar började uppföras 1832 och huvudgrindarna tillverkades under samma decennium. Intill kapellet sitter en grind från Caroli kyrka, tillverkad 1748. Området innefattar också en kolerakyrkogård från 1830-talet. Enligt 1800-talets ideal har anläggningen strikta gångar och kvarter, kapellet i fonden av huvud...

Läs mer i eget fönster

Tomas M. Larsson, Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland; Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Elisabeth Andersson, Skara stift