Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Grästorp kn, PRÄSTBOLET 1:18 M.FL. SÄRESTAD-BJÄRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Locksten, neg.nr. 03/288:10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄRESTAD-BJÄRBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Grästorp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PRÄSTBOLET 1:18

PRÄSTBOLET 2:1

PRÄSTBOLET 1:13

10/8/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Särestads kyrka ligger i ett öppet odlingslandskap med impediment kring den slingrande Kämpegårdsån. Platsen har kontinuitet sedan järnålder. Från riksväg 44 leder en allé fram till kyrkplats och prästgård. Norr om detta ligger en gammal skolbyggnad och i söder finns ett ålderdomshem, båda från 1900-talets förra hälft. Invid prästgården är en murad bod från 1700-talet.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården har rötter i medeltid omges av en stenmur med kalkstensstolpar och smidesgrindar. Kyrkogården har grusgångar, en gravtumba och en förromansk lockhäll med runor. I nordväst är ett kvarter med grusgravar.
KULTURHISTORISK KA...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandson, Skara stift.
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.