Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Grästorp kn, FLO 20:1 M.FL. FLO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Flo kyrka, neg.nr. 03/294:19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Grästorp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FLO 20:1

FLO 3:17

9/3/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Flo kyrka är vida synlig i en bymiljö vid en vägkorsning på slätten öster om Hunnebergs raka bergvägg. Här finns prästgård, f.d. lanthandel, mejeri och garage.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den stora kyrkogården har två par grindstolpar av kalksten med smidda pargrindar. Bland det rika och varierade gravbeståndet märks en liggande porträttgravhäll från 1500-talet, kyrkoherde Olof Kolmodins tumba och ett antal resta vårdar från sent 1700-tal. Vidare finns en runsten och en bautasten.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING -
Den nyromanska kyrkan uppfördes i sin helhet år 1890 på den gamla kyrkans grund efter ritningar av ...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Robin Gullbrandson, Skara stift.
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum.