Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Färgelanda kn, BRÖTEGÅRDEN 1:85 M.FL. ÖDEBORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2674-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖDEBORGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Färgelanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRÖTEGÅRDEN 1:85

ÖDEBORGS STOM 2:1

BRÖTEGÅRDEN 1:3

BRÖTEGÅRDEN 1:2

1/26/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Kyrkan, med bevarade medeltida delar, är belägen på en moränås i kanten av Valbodalen, ett odlingslandskap med lång bebyggelsekontinuitet och till stora delar riksintresseområde för kulturmiljövården. Området kring kyrkan utgör ett av riksintresseområdets kärn- eller delområden, bl a innehållande ett flertal gravfält från järnåldern. Närmast intill kyrkan finns bl a en äldre landsvägssträckning och ett f d skolhus med lärarbostäder, numera församlingshem.

Kyrkan anses vara uppförd på 1200-talet och har en liknande byggnadshistoria som flera andra dalsländska medeltida stenkyrkor, bl a t...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder, Lena Magnusson, Värmlands museum, Karl-Arne Karlsson, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Anna-Lena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Inge Bredin, Karlstads stift