Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Färgelanda kn, RÅGGÄRDS STOM 1:37 M.FL. RÅGGÄRDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3117-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅGGÄRDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Färgelanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÅGGÄRDS STOM 1:37

RÅGGÄRDS STOM 4:1

1/26/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Den troligen medeltida kyrkplatsen är belägen på det ändmoränstråk som sträcker sig genom Dalsland och utgör en kulturgräns mellan landskapets södra och norra delar. Längs ändmoränen leder vid Råggärd en landsväg, en av landskapets äldre färdvägar, förbi kyrkan. Denna ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården konstituerat av ett stort fornlämningsområde med gravfält något norr om kyrkan, den gamla vägen samt sockencentrats historiska bebyggelse med f d skola, lärarbostäder och prästgård.

Den enkla vitmålade träkyrkan med långhus, kor och lågt västtorn uppfördes i sin ...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder, Lena Magnusson, Värmlands museum, Karl-Arne Karlsson, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Anna-Lena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Inge Bredin, Karlstads stift