Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, TOARP 3:1 TOARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_022.28

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOARPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TOARP 3:1

2/13/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Toarps kyrka med kyrkogård är mycket högt belägen i ett småskaligt odlingslandskap kantat av skogsklädda åsar. Nedanför kyrkan finns en ekonomibyggnad från omkring 1940 samt en äldre gård och på andra sidan landsvägen finns ett församlingshem från 1994, en äldre, klassiserande tvåvåningsbyggnad och en kyrkogård anlagd under 1900-talet med ett kapell från 1942 (se Mikaelskapellet). Övrig sockenbebyggelse är koncentrerad längre söderut.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården runt kyrkan är anlagd i en kraftig sluttning, delvis terrasserad och hägnad av stenmurar av varierande ålder. Dess raka, allékantade uppfart med kyrkan i...

Läs mer i eget fönster

Tomas M. Larsson,Lena Emanuelsson, Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland; Karin Lundberg Regionmuseum Västra Götaland; Elisabeth Andersson, Skara Stift