Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, HEDARED 11:1 HEDAREDS STAVKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_014.2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDAREDS STAVKYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEDARED 11:1

2/13/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Hedareds stavkyrka är belägen i utkanten av ett samhälle med smågårdar och villor i lätt kuperade, skogskantade odlingsmarker. Öster om kyrkogården ligger församlingshemmet. Hedared utpekas som en av Borås värdefulla kulturmiljöer.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Runt kyrkan är en äldre muromgärdad kyrkogård med en rundad, sannolikt medeltida form och en klockstapel. Gravvårdarna är där få. Kyrkogården är utvidgad åt öster 1935 och 1967.

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING -
Hedareds stavkyrka tillkom omkring år 1500 och är landets enda bevarade stavkyrka, en av 30 i världen, och äger som sådan unika arkitekturhistorisk...

Läs mer i eget fönster

Tomas M. Larsson, Lena Emanuelsson, Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland; Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Elisabeth Andersson, Skara stift