Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bengtsfors kn, TORRSKOGS STOM 2:1 TORRSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3296-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORRSKOGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Bengtsfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORRSKOGS STOM 2:1

1/20/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Kyrkan utgör ett led i en kristen kontinuitet sedan medeltiden i Torrskog med bl a en bevarad dopfunt i täljsten från omkring 1200 och en madonnafigur från 1300-talet. Kyrkplatsens vackra läge vid Lelången är karakteristiskt för norra Dalsland där sjösystemen haft stor betydelse för kommunikationerna, socknarnas gränser och kyrkornas placering. I anslutning till kyrkan finns den tidigare kyrkojorden med det betecknande gårdsnamnet Stommen samt ett mindre bebyggelsesamling med bl a en f d prästgård. De skiffertäckta stigluckorna i kyrkogårdsmuren är för Dalsland ovanliga kyrkogårdsingångar...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder, Lena Magnusson, Värmlands museum, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Anna-Lena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Inge Bredin, Karlstads stift