Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bengtsfors kn, STENEBY PRÄSTGÅRD 2:1 M.FL. STENEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3101-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENEBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Bengtsfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENEBY PRÄSTGÅRD 2:1

STENEBY PRÄSTGÅRD 1:40

1/20/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Kyrkan anses vara en av landskapets äldsta med ursprung från omkring 1200, eventuellt 1100-talets slut. Steneby har traditioner som centrum i en välmående jordbruksbygd och har varit moderförsamling åtminstone sedan reformationen. Till kyrkans historia hör också traditioner kring Steneby som en del av pilgrimslederna mot Nidaros. Tillsammans med prästgården utgör kyrkan en väl sammansatt kyrkomiljö.

Den medeltida kyrkobyggnaden fick sin nuvarande karakteristiska långsmala form och utsträckning under 1700-talet med tresidigt avslutat kor och sakristia i öster och det höga och kraftiga vä...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder, Lena Magnusson, Värmlands museum, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Anna-Lena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Inge Bredin, Karlstads stift