Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, ÖRTOMTA KYRKA 1:1 ÖRTOMTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRTOMTA KYRKOGÅRD (akt.), ÖRTOMTA KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖRTOMTA KYRKA 1:1

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Örtomta kyrka och kyrkogård bildar tillsammans med murar, klockbod, gravkapell, trädkrans,
grusgångar och grindar en väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden.
Kyrkan ligger på en markant höjd i det öppna fornlämningsrika sprickdalslandskapet strax
norr om den gamla landsvägen från Gistad mot Åtvidaberg. Att Örtomta kyrka ligger nära de
tre stora säterierna Ekenäs, Svenneby och Sörby återspeglas på kyrkogården som har flera
stora gravplatser för bland annat familjerna de la Gardie, Banér och Klingspor.
Bogårdsmuren hade under 1600-talet huvar av spån, muren benämns också som rapp...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Johan Back, Östergötlands länsmuseum 2006.