Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, VÅRDNÄS 1:2 VÅRDNÄS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÅRDNÄS KYRKOGÅRD (akt.), VÅRDNÄS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÅRDNÄS 1:2

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Vårdnäs kyrka med sitt gravkor, kapell, murar, grindar och dess trädkrans är en samlad
miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Det är ovanligt med flera så påkostade
grindar, som på den södra sidan. Det stora antalet höga lövträd visar på det parkideal
som var vanligt på kyrkogårdarna från slutet av 1700-talet, och på
landsortskyrkogårdarna från åtminstone mitten av 1800-talet. Ett mycket högt värde
ligger i kyrkogårdens struktur. Gångar och rygghäckar har stor betydelse för den
rumsliga uppfattningen av kyrkogården. Över hela kyrkogården finns grusgångar i
nord/sydlig riktning. De sträcker s...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Jeannette Kreutz, Östergötlands
länsmuseum 2006.