Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alingsås kn, CENTRUM 1:12 LANDSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_066:12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANDSKYRKAN (akt.)
Västra Götaland
Alingsås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

CENTRUM 1:12

9/1/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Alingsås landskyrka ligger invid Säveån med stadskärnan i söder. Grönområden omger kyrkan i väster och öster.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården begränsas av ett smidesstaket från sekelskiftet och Säveåns brant. Staketet har en samtida smidesgrind. Längs kyrkogårdens sidor står äldre lövträd. Grusgångar löper fram till kyrkan och omsluter denna. Några stenramsgravar från sekelskiftet finns invid kyrkan samt två gjutjärnskors.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Den vitputsade salkyrkan fick sin nuvarande empirekaraktär 1824-31 då fullbrett, rakt avslutat kor tillkom samt torn med kopparklädd lant...

Läs mer i eget fönster

Carina M Carlsson, Regionmuseum Västra Götaland.
Robin Gullbrandsson, Skara stift.
Tomas Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.